Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Enersol 2019
Prihláška Prihláška
Prihláška do Enersol
ENERSOL 2019 Krajské kolo V stredu 20. marca 2019 sa na pôde našej školy uskutočnilo krajské kolo 9. ročníka súťaže Enersol.sk. Projekt Enersol je zameraný na oblasti úspory elektrickej energie, využívania obnoviteľných zdrojov elektrickej energie a znižovania emisií v doprave. V tomto ročníku sa krajského kola zúčastnili štyri stredné odborné školy Žilinského samosprávneho kraja. Účastníkov privítala pani Anna Trauerová z Okresného úradu v Žiline, odbor školstva a zaželala im veľa úspechov v súťaži. Pred štvorčlennou odbornou komisiou v zložení: Ing. Katarína Lengyelová, SOŠD Martin – Priekopa, Ing. Iveta Cerjanová, SOŠD Martin – Priekopa, Ing. Elena Jelenová, ESŠaEGJT Liptovský Mikuláš, Ing. Dagmar Muthová, SOŠE Žilina, študenti prezentovali sedem prác. Dve práce v Hlavnej kategórii, tri v Tvorivej katagórii a dve v Propagačnej kategórii. Každá práca vniesla vlastný pohľad na danú problematiku. Odborná komisia zhodnotila práce, skonštatovala, že sú na veľmi dobrej odbornej úrovni a na postup do celoštátneho kola odporučila tieto práce: Hlavná kategória: Slamenný dom a vykurovanie akumulačnou pecou na biomasu, Andrej Kordoš, SOŠS Liptovský Mikuláš a Biomasa, Zuzana Horňáková, SOŠDaS Krásno nad Kysucou Tvorivá kategória: Záložný zdroj, František Kováčik, SOŠE Žilina a Solar tracker, Lukáš Kasprzak, SOŠD Martin-Priekopa Propagačná kategória: Biomasa, Simona Hasilová, SOŠDaS Krásno nad Kysucou Ďakujeme všetkým zúčastneným a postupujúcim prajeme veľa úspechov v celoštátnom kole 9. ročníka ENERSOL.SK.
Ing. Katarína Lengyelová organizátor krajského kola ENERSOL SK
6.ročník Enersol.SK 2015/2016
7.ročník Enersol.SK 2016/2017
8.ročník Enersol.SK 2017/2018
9.ročník Enersol.SK 2018/2019
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa