Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Enersol 2020
Prihláška Prihláška
Prihláška do Enersol
ENERSOL 2020 Krajské kolo Vo štvrtok 5. marca 2020 sa na pôde našej školy uskutočnilo krajské kolo 10. ročníka súťaže Enersol.sk. Projekt Enersol je zameraný na oblasti úspory elektrickej energie, využívania obnoviteľných zdrojov elektrickej energie a znižovania emisií v doprave. V tomto ročníku bola vyhlásená nová hlavná téma: Hospodárenie s vodou. Krajského kola zúčastnilo päť stredných odborných škôl Žilinského samosprávneho kraja. Účastníkov privítala predsedníčka krajskej komisie Ing. Katarína Lengyelová z SOŠD Martin – Priekopa a zaželala im veľa úspechov v súťaži. Tento rok práce hodnotili dve trojčlenné odborné komisie. Pre hlavnú kategóriu to bola komisia v zložení: Ing. Katarína Lengyelová, SOŠD Martin – Priekopa, Ing. Iveta Cerjanová, SOŠD Martin – Priekopa, Ing. Gabriela Vronková, SOŠS Liptovský Mikuláš a pre kategórie tvorivú a propagačnú komisia v zložení: Ing. Alena Skrisová, Stredoslovenská distribučná Žilina, Ing. Dagmar Muthová, SOŠE Žilina a Tibor Koňušík SŠ Nižná. Študenti prezentovali desať prác. Päť prác v Hlavnej kategórii, tri v Tvorivej kategórii a dve v Propagačnej kategórii. Každá práca vniesla vlastný pohľad na danú problematiku. Odborné komisie zhodnotili práce, skonštatovali, že sú na veľmi dobrej odbornej úrovni a na postup do celoštátneho kola odporučila prvé dve práce z každej kategórie. Ďakujeme všetkým zúčastneným a postupujúcim prajeme veľa úspechov v celoštátnom kole 10. ročníka ENERSOL.SK  ktoré sa uskutoční v dňoch 1. – 3. apríla 2020 v SOŠPRaS Senica. Tento rok boli žiaci našej školy mimoriadne úspešní, podarilo sa im získať prvenstvo v hlavnej aj v propagačnej kategórii. Srdečne blahoželáme.
Ing. Katarína Lengyelová organizátor krajského kola ENERSOL SK
6.ročník Enersol.SK 2015/2016
7.ročník Enersol.SK 2016/2017
8.ročník Enersol.SK 2017/2018
9.ročník Enersol.SK 2018/2019
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
10.ročník Enersol.SK 2019/2020
Metodika Enersol 2020 k písaniu prác