Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Kontakty - Vedenie školy
Riaditeľka: PhDr. Jarmila Matejčíková 043 / 428 25 39 jmatejcikova@sosd.sk
Zástupca pre teoretické vyučovanie:   Ing. Iveta Cerjanová 043 / 428 26 24 icerjanova@sosd.sk
Zástupca pre praktické výučovanie: Ing. Milan Denko 043 / 428 14 86  kl.150 mdenko@sosd.sk
Zástupca pre VMV: PhDr. Magdaléna Krejčírová (v zastúpení) 043 / 430 33 38 mkrejcirova@sosd.sk
Zástupca pre THÚ: Ing. Dagmar Šebová 043 / 428 25 39 043 / 428 14 86  kl.151 dsebova@sosd.sk
Vedúca personálneho úseku:   Vlasta Pavlovičová-Matisová 043 / 428 14 86  kl.120 vmatisova@sosd.sk
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
043 / 428 14 86
170 55 211
20 20 59 85 80
sosdmt@sosd.sk
www.sosd.sk
tel. vrátnica školy:
IČO:
DIČ:
e-mail:
stránka školy: