Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Príďte a staňte sa prvými kvalifikovanými pracovníkmi v odbore.
Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Rada školy pri Strednej odbornej škole dopravnej v Martine - Priekope
Meno a Priezvisko
Funkcia
Zástupca
BC. Dušan Striško
predseda
pedagogický zamestnanec
Anna Capková
členka
nepedagogický zamestnanec
Pavol Majer
člen
rodič
Martin Petrovič
člen
rodič
Štefan Pekár
člen
rodič
PhDr. Katarína Tomášová
členka
zástupca zriaďovateľa
Lívia Fabianová
členka
zástupca zriaďovateľa
Zdenko Kozák
člen
zástupca zriaďovateľa
Ing. Peter Blaho, PhD.
člen
stavovská organizácia AZZaZ SR
Martin Petrovič
člen
zástupca žiakov
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Mgr. Viera Kolesárová
podpredseda
pedagogický zamestnanec
2
Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa