Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Príďte a staňte sa prvými kvalifikovanými pracovníkmi v odbore.
Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Členovia žiackej školskej rady pri Strednej odbornej škole dopravnej Martin - Priekopa
stiahni
Meno a Priezvisko:
Nikola Tkáčová - Predsedníčka
Denis Tacel - Podpredseda
Janka Pekárová
Monika Boďová
Martin Petrovič
Jozef Fekiač
Mária Jankovičová
Miroslava Vigodová
1
2
3
5
6
7
8
9
10
Trieda:
III.BC
II.A
III.BC
II.B
III.A
III.A
IV.C
IV.C
Miriam Drgoňová
Peter Zelienka
11
IV.B
II.C
Martin Chlepko
4
II.A
Štatút žiackej školskej rady
Žiacka školská rada SOŠD
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa