Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Príďte a staňte sa prvými kvalifikovanými pracovníkmi v odbore.
Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Členovia žiackej školskej rady pri Strednej odbornej škole dopravnej Martin - Priekopa
Meno a Priezvisko:
Nikola Tkáčová - Predsedníčka
Denis Tacel - Podpredseda
Janka Pekárová
Monika Boďová
Martin Petrovič
Matúš Sunka
Roman Škvarka
Paula Mestická
1
2
3
5
6
7
8
9
10
Trieda:
IV.BC
III.A
IV.BC
III.BC
IV.A
III.BC
II.A
I.BC
Miriam Drgoňová
Agáta Petreková
11
I.AO
III.BC
Martin Chlepko
4
III.A
Štatút žiackej školskej rady
Žiacka školská rada SOŠD
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa