Vitajte Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa využila obdobie piatich rokov na cestu návratu ku svojim koreňom -  k železničnej doprave. Železnice Slovenskej republiky túto školu zaradili k ďalším dvom školám - Košice  a Trenčín, aby zabezpečovali výchovu mladých ľudí pre železničnú dopravu. AKTUALITY
„Podpisom memoranda medzi ZSSK a ŽSK začala na Slovensku jedinečná spolupráca v oblasti odborného a celoživotného vzdelávania“   - Žilinský samosprávny kraj poskytne Železničnej spoločnosti Slovensko nevyužitú budovu Strednej odbornej školy dopravnej Martin-Priekopa.
SPOLUPRACUJEME
Riaditeľka školy PhDr. Jarmila Matejčíková  poďakovala žiakovi 2. ročníka Pavlovi Harielovi za poskytnutie zdravotníckej pomoci spolužiakovi.
SOŠ dopravná Martin-Priekopa, Zelená 2 Ti, milá žiačka, milý žiak, ponúka: „Prijímačky na nečisto“                              z matematiky a slovenského jazyka
Video z výstavy výrobkov a služieb 2018, ktorá sa konala na pôde Žilinského samosprávneho kraja.
Projekt Recyklohry Stredná odborná škola dopravná v Martine-Priekope sa aktívne zapojila do environmentálneho projektu Recyklohry. V priestoroch školy, dielní a školského internátu sme zriadili 3 zberné miesta na recykláciu elektroodpadu, použitých batérií a tonerov.
Gratulujeme nášmu majstrovi OV Lackovi Jurčackovi k oceneniu ŽSK za celoživotnú prácu.
11. 4. 2018 sa organizoval ŽSK, Komenského 48, "Šachový turnaj o cenu riaditeľa ŽSK 2018". Turnaj bol vyhlásený pre žiakov strených škôl v pôsobnosti ŽSK a prijímateľov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Cieľom súťaže bolo prelomiť generačné bariéry medzi juniormi a seniormi a poukázať na význam šachu pri rozvoji myslenia v každom veku. Z našej školy sa turnaja zúčastnili dvaja žiaci: Juraj Barienčík a Marek Štefanča z I. A triedy. Bojovali za našu školu veľmi oduševnene, Juraj Barienčík skončil na 5. mieste v rámci regiónu Turiec.
KONTAKT
) *
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa 043 / 428 14 86
„Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote.“ Martin-Priekopa
Tatranskí rytieri II. ročník Naša škola SOŠD Martin-Priekopa sa už druhý rok zapojila do projektu „Tatranskí rytieri“. V školskom roku 2017/18 sa akcie ujala  trieda I.AO. Žiak Róbert Gajdoš vytvoril video a fotografie, ktoré sme odoslali do súťaže a netrpezlivo budeme čakať na umiestnenie.
Mladý Slovák 2018 Dňa 18. apríla 2018 sa na našej škole konal už 11. ročník vedomostnej súťaže Mladý Slovák 2018. Súťaž je určená pre žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Žiaci museli zvládnuť v časovom limite  30 minút test, ktorý mal 30 otázok.
V mene predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja si Vás a Vašu rodinu dovoľujem pozvať na Deň rodiny, ktorý organizuje Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Považským múzeom v Žiline a Fórom kresťanských inštitúcií, v nedeľu 20. mája v Budatínskom parku. Počas dňa budete mať možnosť zoznámiť sa s činnosťou pro-rodinných organizácií, celé rodiny si vyskúšajú svoju šikovnosť a kreativitu v tvorivých dielňach a aktivitách a v neposlednom rade si môžete vychutnať kvalitný kultúrny program na pódiu a v priestore hradu.
Na základe vyhodnotenia  žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z grantového programu odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja s názvom "Vráťme šport do škôl", bola naša žiadosť akceptovaná odborom školstva a športu ŽSK v projekte pod názvom"Nesnívaj o úspechu, zobuď sa a pracuj na ňom", v kalendárnom roku 2018.
Služby počas letných prázdnin 2018 v SOŠD Martin-Priekopa Počas  celozávodnej dovolenky v termíne 23. 7. – 3. 8. 2018 bude škola zatvorená. Od 2. 7. 2018 do  20. 7. 2018  a od 6. 8. 2018 do 24. 8. 2018 bude služba v škole na personálnom oddelení alebo na sekretariáte od 9.00 do 14.00 hod.
PhDr. Jarmila Matejčíková riaditeľka školy