Vitajte Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa využila obdobie piatich rokov na cestu návratu ku svojim koreňom -  k železničnej doprave. Železnice Slovenskej republiky túto školu zaradili k ďalším dvom školám - Košice  a Trenčín, aby zabezpečovali výchovu mladých ľudí pre železničnú dopravu. AKTUALITY
„Podpisom memoranda medzi ZSSK a ŽSK začala na Slovensku jedinečná spolupráca v oblasti odborného a celoživotného vzdelávania“   - Žilinský samosprávny kraj poskytne Železničnej spoločnosti Slovensko nevyužitú budovu Strednej odbornej školy dopravnej Martin-Priekopa.
SPOLUPRACUJEME
Riaditeľka školy PhDr. Jarmila Matejčíková  poďakovala žiakovi 2. ročníka Pavlovi Harielovi za poskytnutie zdravotníckej pomoci spolužiakovi.
Video z výstavy výrobkov a služieb 2018, ktorá sa konala na pôde Žilinského samosprávneho kraja.
Projekt Recyklohry Stredná odborná škola dopravná v Martine-Priekope sa aktívne zapojila do environmentálneho projektu Recyklohry. V priestoroch školy, dielní a školského internátu sme zriadili 3 zberné miesta na recykláciu elektroodpadu, použitých batérií a tonerov.
Gratulujeme nášmu majstrovi OV Lackovi Jurčackovi k oceneniu ŽSK za celoživotnú prácu.
11. 4. 2018 sa organizoval ŽSK, Komenského 48, "Šachový turnaj o cenu riaditeľa ŽSK 2018". Turnaj bol vyhlásený pre žiakov strených škôl v pôsobnosti ŽSK a prijímateľov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Cieľom súťaže bolo prelomiť generačné bariéry medzi juniormi a seniormi a poukázať na význam šachu pri rozvoji myslenia v každom veku. Z našej školy sa turnaja zúčastnili dvaja žiaci: Juraj Barienčík a Marek Štefanča z I. A triedy. Bojovali za našu školu veľmi oduševnene, Juraj Barienčík skončil na 5. mieste v rámci regiónu Turiec.
KONTAKT
) *
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa 043 / 428 14 86
„Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote.“ Martin-Priekopa
Tatranskí rytieri II. ročník Naša škola SOŠD Martin-Priekopa sa už druhý rok zapojila do projektu „Tatranskí rytieri“. V školskom roku 2017/18 sa akcie ujala  trieda I.AO. Žiak Róbert Gajdoš vytvoril video a fotografie, ktoré sme odoslali do súťaže a netrpezlivo budeme čakať na umiestnenie.
Mladý Slovák 2018 Dňa 18. apríla 2018 sa na našej škole konal už 11. ročník vedomostnej súťaže Mladý Slovák 2018. Súťaž je určená pre žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Žiaci museli zvládnuť v časovom limite  30 minút test, ktorý mal 30 otázok.
Na základe vyhodnotenia  žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z grantového programu odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja s názvom "Vráťme šport do škôl", bola naša žiadosť akceptovaná odborom školstva a športu ŽSK v projekte pod názvom"Nesnívaj o úspechu, zobuď sa a pracuj na ňom", v kalendárnom roku 2018.
Termíny rodičovských združení:   15.4.2019
Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.
Zodpovedná osoba:
Kniha Martin a Vrútky z neba   http://www.cbs.sk/knihy/martin-a-vrutky/
Milí študenti. Naša škola dostala práve veľmi dôležitú úlohu. Ak ju splní, dostane sa na úplne nový level. Bude vybavená najmodernejšou počítačovou učebňou, revolučným interaktívnym riešením, tlačiarňami, vizualizérom a všetkým čo k tomu patrí v hodnote až 7000€. A to nie je všetko. Vy a každý jeden z nás, môže vyhrať ďalšie vecné ceny ako napríklad hráčsky PC, notebook, smartfón, elektrickú kolobežku, tlačiareň a 100 ďalších skvelých cien. Jediné čo musíte spraviť je navštíviť stránku www.nanovylevel.sk a zahlasovať za našu školu. Urobte tak napríklad cez najbližšiu prestávku.
Dňa 28.11.2018 sme založili s triedou II. BC na valnom zhromaždení študentskú firmu - MTBC, JA Firma. Budeme vyrábať kreatívne hrnčeky.
Stredoškolský ISIC Stredoškoláci a základoškoláci pozor! Iba vy môžete získať cez svoju školu preukaz ISIC/EURO<26 s kopou výhod a funkcií. Naším zámerom je podporiť mladých ľudí tým, že im chceme ušetriť čo najviac peňazí, aby si mohli dovoliť pre seba viac vecí.
Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre dopravu, pošty a telekomunikácie
Kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok v SOŠ dopravnej Martin-Priekopa do 1. ročníka na školský rok 2019/2020