Vitajte Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa využila obdobie piatich rokov na cestu návratu ku svojim koreňom -  k železničnej doprave. Železnice Slovenskej republiky túto školu zaradili k ďalším dvom školám - Košice  a Trenčín, aby zabezpečovali výchovu mladých ľudí pre železničnú dopravu. AKTUALITY
Termíny triednych rodičovských združení v šk.r. 2017/2018: 11.04.2018
OZNAMY SOŠ dopravnej
Žiaci našej školy SOŠ dopravnej v Martine - Priekope sa od 18.1. 2018 zapojili do projektu Čistá voda – správna voľba, ktorého cieľom je, aby mladí ľudia uprednostnili pitie čistej pitnej vody pred ochutenými nápojmi.
„Podpisom memoranda medzi ZSSK a ŽSK začala na Slovensku jedinečná spolupráca v oblasti odborného a celoživotného vzdelávania“   - Žilinský samosprávny kraj poskytne Železničnej spoločnosti Slovensko nevyužitú budovu Strednej odbornej školy dopravnej Martin-Priekopa
Rozhodnutím riaditeľky SOŠD Martin-Priekopa z dôvodu organizačných zmien v ŠI sa v školskom roku 2017/2018 od 01. 01. 2018 mení termín odchodu žiakov zo školského internátu k rodičom v piatok zo 16,00 hod. na 15,00 hod.! Uvedená zmena platí do odvolania riaditeľkou školy. PhDr. Jarmila Matejčíková  riaditeľka SOŠD a ŠI
SPOLUPRACUJEME
Výstava výrobkov SOŠ 2018   Odbor školstva a športu Úradu ŽSK organizuje 6. ročník Výstavy výrobkov stredných odborných škôl, ktorá sa uskutoční v termíne od 26. februára do 9. marca 2018 v priestoroch foyer Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48 v Žiline. Výstavy sa zúčastňuje aj Stredná odborná škola dopravná so svojou prezentáciou. Cieľom výstavy je osloviť najmä žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl, ale aj podporiť a propagovať odborné vzdelávanie a prípravu u širokej verejnosti. Hlavnou myšlienkou výstavy je priblížiť žiakom základných škôl prácu študentov a pedagógov stredných odborných škôl a pomôcť im lepšie sa zorientovať pri výbere ich budúceho povolania.
KONTAKT
) *
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa 043 / 428 14 86
„Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote.“ Martin-Priekopa