Stredná odborná škola dopravná

SPOLUPRACUJEME
Motivačné štipendium
23,99€ do 62,37€ / mesiac podľa prospechu žiaka
Ing.Abrosimovová Želmíra, triedna III.D
KONTAKT
) *
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa 043 / 428 14 86
Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.
Zodpovedná osoba:
"Ďakujeme, že aj kvôli Vašim 2% z dane sa nám darí skvalitňovať odbornú prípravu našich žiakov"
pre učebné odbory elektromechanik - silnoprúdová technika, železničiar, a pre študijný odbor operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
Vážení rodičia, aby Vaše deti mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť známkou ISIC.
Projekt: Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Strednej odbornej škole dopravnej
„Ty máš svoj sen a my Ti ho pomôžeme uskutočniť”
Stredná odborná škola dopravná, Martin-Priekopa, Zelená 2, 036 08 tel.: 043/4281 486, e-mail: sosdmt@sosd.sk Centrum odborného vzdelávania pre dopravu, pošty a telekomunikácie
Projekt: Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Strednej odbornej škole dopravnej
Oznámenie o uzatvorení multifunkčného ihriska     Oznamujeme Vám, že z dôvodu vzniknutých technických nedostatkov, ktoré by mohli ohroziť zdravie športujúcich osôb,  bude multifunkčné ihrisko v areáli SOŠD Martin uzatvorené. Z tohto dôvodu nie možný prenájom ihriska pre športové kluby a verejnosť. O otvorení ihriska Vás budeme ihneď po vykonaných opravách informovať.
Rozlúčka so štvrtákmi     Dňa 26.5.2021 sme sa rozlúčili s našimi štvrtákmi. Niektorí pokračujú v ďalšom štúdiu na vysokej škole, iní pôjdu pracovať. Všetkým prajeme veľa úspechov v živote.
    Dňa 11.6.2021 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie vysvedčení a výučných listov III.D triedy. Po príhovore pani riaditeľky a zástupcu žiakov, triedna učiteľka Ing, Abrosimovová Želmíra a PhDr. Matejčíková Jarmila do rúk žiakov odovzdali nielen vysvedčenia a výučné listy, ale aj odmenili najlepších žiakov triedy za študijné výsledky počas ich štúdia. Jednalo sa o Michala Mesiarkina a Tibora Chylu.     Vedenie školy a triedna učiteľka sa so žiakmi rozlúčili a popriali im v ich budúcom živote veľa úspechov, zdravie, šťastie a veľa elánu s využitím všetkých vedomostí získaných na našej škole.
Úradné hodiny počas prázdnin Oznamujeme Vám, že v čase letných prázdnin od 6.7.-27.8.2021 sú zabezpečené úradné hodiny pre rodičov a žiakov v čase od 10:00 – 12:00 h - okrem celozávodnej dovolenky, ktorá bude od 19.7.-30.7.2021 kedy bude škola zatvorená.
Martin ocenil osobnosti za rok 2020 Gratulujeme kolega Mgr. Milan Sýkora, PhD.    Cena dobrovoľníka mesta Martin výnimočnému dobrovoľnému darcovi krvi, ktorý zachraňuje životy a motivuje k tomu aj ostatných. Milan Sýkora je aktívny športovec, bývalý príslušník Policajného zboru SR s hodnosťou major. Aktuálne pôsobí na strednej škole. Navyše popri práci dobrovoľne a v nevídanej miere zachraňuje ľudské životy. Je dobrovoľným bezpríspevkovým darcom krvi a krvných doštičiek. Vo svojich 46 rokoch daroval krv už  viac ako 200-krát. Na Slovensku ročne daruje krv vyše 300 tisíc ľudí, pravidelných darcov je len tretina z nich. Milan Sýkora okrem pravidelných odberov ochotne daruje krv či krvné doštičky aj na výzvu. Teda v situáciách, keď to nemocnica akútne potrebuje. V niektorých prípadoch tak nepriamo pomáha zlepšiť zdravotný stav iných ľudí, umožňuje uskutočniť komplikované operácie. Často pacientom doslova daruje život.      
Výsledky prijímacích skúšok v nadstavbovom štúdiu – 1. kolo zo dňa 25. júna 2021
Riaditeľka SOŠ dopravnej v Martine – Priekope vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre uchádzačov, ktorých možno prijať do prvého ročníka nadstavbového štúdia v školskom roku 2021/2022 v odbore: 3757 L dopravná prevádzka
Piatok 25.6 sa u nás v škole konala akcia s názvom ,,Konečne SPOLUUU!“. Stretli sa tu jednotlivé ročníky  a spoločne sme športovo oslávili tento deň.