Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
SPOLUPRACUJEME
AKTUALITY
Motivačné štipendium
23,99€ do 62,37€ / mesiac podľa prospechu žiaka
OZNAM Vážení rodičia a žiaci!
PhDr. Jarmila Matejčíková         riaditeľka školy
30. 03. 2020 - žiaci 4. ročníka a 5. ročníka 31. 03. 2020 - žiaci 3. ročníka 01. 04. 2020 - žiaci 2. ročníka 02. 04. 2020 - žiaci 1. ročníka
PhDr. Jarmila Matejčíková         riaditeľka školy
KONTAKT
) *
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa 043 / 428 14 86
Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.
Zodpovedná osoba:
Voľné pracovné miesta
"Ďakujeme, že aj kvôli Vašim 2% z dane sa nám darí skvalitňovať odbornú prípravu našich žiakov"
pre učebné odbory elektromechanik - silnoprúdová technika, železničiar, a pre študijný odbor operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
Termíny rodičovských združení:   23.04.2020
Dotazník spokojnosti Budeme radi, ak ohodnotíte služby, ktoré poskytuje Žilinský samosprávny kraj prostredníctvom svojich organizácii.
Naši žiaci v systéme duálneho vzdelávania pre Slovenskú poštu              na návšteve u zamestnávateľa Záleží nám na budúcich zamestnancoch Slovenská pošta začala v školskom roku 2019/2020 pripravovať prvých žiakov v systéme duálneho vzdelávania, do ktorého vstúpilo 12 žiakov z dvoch stredných odborných škôl. To, že prípravu budúcich „poštárov“ nevnímame iba ako formálnu záležitosť a máme záujem, aby sa žiaci už teraz cítili súčasťou našej poštárskej rodiny, dokazuje osobné stretnutie dualistov s riaditeľom ľudských zdrojov, Ing. Jurajom Donovalom, PhD., zorganizované odborom vzdelávania a rozvoja  6.12.2019  v Banskej Bystrici. Žiaci študijného odboru „Klientský manažér pošty“ z Banskej Bystrice a žiaci učebného odboru „Manipulant poštovej prevádzky a prepravy“ z Martina tak mali možnosť dozvedieť sa od riaditeľa ľudských zdrojov množstvo zaujímavých informácií o Slovenskej pošte a podeliť sa s ním o svoje dojmy z prvých mesiacov štúdia v systéme duálneho vzdelávania. O tom, že stretnutie na pôde Slovenskej pošty spojené s prehliadkou expozície Poštového múzea a odovzdávaním malých darčekov bolo pre žiakov príjemným zážitkom, svedčia aj slová jednej z účastníčok, žiačky Sáry Šotkovskej: „Bolo to veľmi príjemné stretnutie, sme radi, že nás pozvali a našli si na nás čas. Diskutovali sme o našej budúcej práci a o tom, aké máme doterajšie názory na naše duálne vzdelávanie. Bolo to veľmi zaujímavé sa dozvedieť, kam Slovenská pošta až siaha a taktiež jej plány, jej vývoj a to, ako napreduje. Pošta chce mať čo najviac mladých pracovníkov a záujemcov a bude sa snažiť o to, aby mali čo poskytovať. Osobne to bolo pre mňa veľmi príjemné stretnutie a ja dúfam, že takýchto stretnutí bude ešte viac. “ A my veríme, že nielen takýchto stretnutí bude viac, ale stúpať bude aj počet žiakov, ktorí sa budú pripravovať pre Slovenskú poštu v systéme duálneho vzdelávania.
Deň otvorených dverí Dňa 11.02.2020 sa na našej škole, SOŠ Dopravnej v Martine - Priekope, uskutočnil DOD. Ďakujeme všetkým, čo nás navštívili a samozrejme aj všetkým zamestnancom a študentom za pomoc pri organizovaní. Dúfame, že ste boli všetci spokojní a pomohli sme žiakom 9. ročníka ZŠ pri rozhodovaní o strednej škole.
Na základe príkazu odboru školstva a športu ŽSK v spolupráci s odborom zdravotníctva ŽSK, s cieľom eliminovať riziko šírenia nákazy COVID 19, bude od  10.03.2020 do odvolania telocvičňa školy   Z A T V O R E N Á.
na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR všetky školy na Slovensku zostávajú zatvorené do 27.3.2020 (vrátane). Posúvajú sa aj externé a písomné maturitné skúšky. Sledujte, prosím, stránku školy, kde budú aktuálne oznamy v nadväznosti na Krízový štáb SR a ŽSK.  Správajte sa, prosím, zodpovedne a vyhýbajte sa kontaktom okrem svojej rodiny. Chránite tak seba i svojich blízkych.
Vážení rodičia a žiaci, z odporúčania MŠVVaŠ SR sme pristúpili v týchto dňoch k vyučovaniu formou Edupage a mailov. Z tohto dôvodu Vás prosíme o kontrolu Edupage a mailov, kde Vám budú učitelia zadávať témy a úlohy na vypracovanie. Ďakujeme za pochopenie. Chráňte sa, chránite tým svojich blízkych.
Pokračujeme v online vyučovaní. Ďakujem Vám všetkým za pochopenie a spoluprácu.
Tlačová správa MŠaŠ SR zo dňa 24.3.2020
Vyučovanie na školách bude prerušené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní Vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.
Informácia pre žiakov ubytovaných v ŠI pri SOŠD Martin-Priekopa
Z dôvodu prerušenia vyučovania  do odvolania MŠaŠ SR a potreby štúdia prostredníctvom elektronickej komunikácie bude  žiakom školský internát ( ŠI) sprístupnený na vyzdvihnutie osobných vecí a študijných materiálov za podmienok: - žiaci budú na internát vstupovať jednotlivo, - žiaci sú povinní mať na sebe ochranné rúško, - žiaci sú povinní mať ochranné rukavice Bez splnenia týchto podmienok žiak nebude môcť do školského  internátu vojsť !!!
Rozpis sprístupnenia školského internátu pondelok utorok streda štvrtok čas otvorenia ŠI  10.00 h – 12.00 h Vstup na internát nebude možný cez hlavnú vrátnicu, ale cez nákladnú bránu (oproti Tescu) bez auta.
Vážení rodičia a žiaci, na základe opatrenia MŠVVaŠ SR z 24. marca 2020 sa vyučovanie prerušuje od 30.3.2020 až do odvolania. Žiadame študentov našej školy, aby pokračovali vo  vzdelávaní dištančnou formou podľa pokynov svojich učiteľov a majstrov OV,  ktorí vám budú každý deň podľa rozvrhu prideľovať materiály aj domáce úlohy. Ďakujem za pochopenie