Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
SOŠD Martin-Priekopa želá v roku 130. výročia školy všetkým zamestnancom, žiakom a ich rodičom, absolventom a priaznivcom školy veľa zdravia a úspechov
1887 - 2017 130. výročie založenia školy
Táto škola je zapojená do projektu
Projekt realizuje
s príspevkom finančného nástroja Európskej únie LIFE
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Vaše pripomienky a návrhy:
Aktualizácia: 12.08.2017
TOPlist
Stredná odborná škola dopravná od šk.r. 2016/2017 vstúpila do systému duálneho vzdelávania
Prijímačky na nečisto
Voľné pracovné miesta
SOŠD Martin-Priekopa - 2 pomocných vychovávateľov do Školského internátu
Voľné pracovné miesta v SOŠD
Maturita 2017
Dodávateľom školskej verzie konstrukčného 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukčná a vývojová kancelária
Internetová žiacka knižka
Stravovací systém
Duálny systém vzdelávania
V D
1. ročník súťaže Tatranskí rytieri
Stredné školy
Študuj dopravu Reportáž TV Turiec