Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
SOŠD Martin-Priekopa želá v roku 130. výročia školy všetkým zamestnancom, žiakom a ich rodičom, absolventom a priaznivcom školy veľa zdravia a úspechov
1887 - 2017 130. výročie založenia školy
Deň otvorených dverí na SOŠ dopravnej v Martine - Priekope sa bude konať v dňoch 28.11. 2017 a 6.2.2018.
Táto škola je zapojená do projektu
Projekt realizuje
s príspevkom finančného nástroja Európskej únie LIFE
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Vaše pripomienky a návrhy:
Aktualizácia: 17.11.2017
TOPlist
Stredná odborná škola dopravná od šk.r. 2016/2017 vstúpila do systému duálneho vzdelávania
Prijímačky na nečisto
termíny triednych rodičovských združení v šk.r. 2017/2018: 14.12.2017 11.04.2018
Voľné pracovné miesta v SOŠD
Maturita 2017
Dodávateľom školskej verzie konstrukčného 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukčná a vývojová kancelária
Internetová žiacka knižka
Stravovací systém
Duálny systém vzdelávania
V D
1. ročník súťaže Tatranskí rytieri
Stredné školy
Študuj dopravu Reportáž TV Turiec
OZNAMY SOŠ dopravnej
Sme aj na: