Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
SPOLUPRACUJEME
AKTUALITY
Motivačné štipendium
23,99€ do 62,37€ / mesiac podľa prospechu žiaka
KONTAKT
) *
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa 043 / 428 14 86
Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.
Zodpovedná osoba:
Voľné pracovné miesta
"Ďakujeme, že aj kvôli Vašim 2% z dane sa nám darí skvalitňovať odbornú prípravu našich žiakov"
pre učebné odbory elektromechanik - silnoprúdová technika, železničiar, a pre študijný odbor operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
Termíny rodičovských združení:   23.04.2020
Dotazník spokojnosti Budeme radi, ak ohodnotíte služby, ktoré poskytuje Žilinský samosprávny kraj prostredníctvom svojich organizácii.
Naši žiaci v systéme duálneho vzdelávania pre Slovenskú poštu              na návšteve u zamestnávateľa Záleží nám na budúcich zamestnancoch Slovenská pošta začala v školskom roku 2019/2020 pripravovať prvých žiakov v systéme duálneho vzdelávania, do ktorého vstúpilo 12 žiakov z dvoch stredných odborných škôl. To, že prípravu budúcich „poštárov“ nevnímame iba ako formálnu záležitosť a máme záujem, aby sa žiaci už teraz cítili súčasťou našej poštárskej rodiny, dokazuje osobné stretnutie dualistov s riaditeľom ľudských zdrojov, Ing. Jurajom Donovalom, PhD., zorganizované odborom vzdelávania a rozvoja  6.12.2019  v Banskej Bystrici. Žiaci študijného odboru „Klientský manažér pošty“ z Banskej Bystrice a žiaci učebného odboru „Manipulant poštovej prevádzky a prepravy“ z Martina tak mali možnosť dozvedieť sa od riaditeľa ľudských zdrojov množstvo zaujímavých informácií o Slovenskej pošte a podeliť sa s ním o svoje dojmy z prvých mesiacov štúdia v systéme duálneho vzdelávania. O tom, že stretnutie na pôde Slovenskej pošty spojené s prehliadkou expozície Poštového múzea a odovzdávaním malých darčekov bolo pre žiakov príjemným zážitkom, svedčia aj slová jednej z účastníčok, žiačky Sáry Šotkovskej: „Bolo to veľmi príjemné stretnutie, sme radi, že nás pozvali a našli si na nás čas. Diskutovali sme o našej budúcej práci a o tom, aké máme doterajšie názory na naše duálne vzdelávanie. Bolo to veľmi zaujímavé sa dozvedieť, kam Slovenská pošta až siaha a taktiež jej plány, jej vývoj a to, ako napreduje. Pošta chce mať čo najviac mladých pracovníkov a záujemcov a bude sa snažiť o to, aby mali čo poskytovať. Osobne to bolo pre mňa veľmi príjemné stretnutie a ja dúfam, že takýchto stretnutí bude ešte viac. “ A my veríme, že nielen takýchto stretnutí bude viac, ale stúpať bude aj počet žiakov, ktorí sa budú pripravovať pre Slovenskú poštu v systéme duálneho vzdelávania.
Enersol 2020
Študenti a učitelia s preukazom ISIC/EURO26 A ITIC môžu využiť predplstné v hodnote 12€ zdarma.
Deň otvorených dverí Dňa 11.02.2020 sa na našej škole, SOŠ Dopravnej v Martine - Priekope, uskutočnil DOD. Ďakujeme všetkým, čo nás navštívili a samozrejme aj všetkým zamestnancom a študentom za pomoc pri organizovaní. Dúfame, že ste boli všetci spokojní a pomohli sme žiakom 9. ročníka ZŠ pri rozhodovaní o strednej škole.