Stredná odborná škola dopravná

Európsky deň jazykov 7.- 9.10.2020 – Dni plné aktivít a zábavy
Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Tento deň je oslavou jazykovej rôznorodosti a cieľom je podporiť nielen jazykovú, ale i kultúrnu rozmanitosť, motivovať ľudí všetkých vekových kategórií, aby sa učili jazyky. Aj naša škola sa zapojila  do programu Kancelárie pre viacjazyčnosť (vys. prac. GR EK pre preklad) a Štátneho pedagogického ústavu v spolupráci portálu www.ucimenadialku.sk  cez online prezentácie o jazykoch a kultúrach v Európe. Bohatý program plný zaujímavostí z európskych krajín a ich jazykov sme mali možnosť absolvovať aj dištančnou formou.  Lektorka priamo z Talianskeho kultúrneho inštitútu nám urobila „ochutnávku“  talianskeho jazyka a zaujímavých faktov o krajine. Nemenej atraktívna bola téma „Slovensko z pohľadu cudzinca“ (pôvodom z Austrálie) žijúceho na Slovensku  a  dozvedeli sme sa aj význam a pôvod anglických prísloví, pričom sme zistili, že mnohé sa výrazne podobajú našim. Víťazom kategórie (jedinej) „Príslovie Dňa“  sa stalo  „Keď ti život prinesie citróny, urob si citronádu“ . Veľká vďaka patrí žiakom II.A triedy, ktorí neváhali a aktívne sa zapojili do príprav, vytvorili logo EDJ, pozdravy v 23 jazykoch, roztriedili ich do skupín a prezentovali pred žiakmi Osobitná vďaka: René Mekkawi, hlavný manažér pozdravov Juraj Oliver Mucha, Martin Sajdák výtvarní umelci EDJ. Mgr. Petra Latková Taldová PaedDr. Katarína Trnovská Mgr. Viera Kolesárová