Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Maturita
MATURITA 2019 Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v riadnom termíne sa uskutoční v dňoch: 12. 03. 2019 (utorok) - slovenský jazyk a literatúra 13. 03. 2019 (streda) - anglický jazyk 14. 03. 2019 (štvrtok) - matematika Náhradný termín EČ a PFIČ sa uskutoční v dňoch 9. – 12. 04. 2019 v určenej škole regiónu.
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa