Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Maturita
MATURITNÁ SKÚŠKA V MIMORIADNOM OBDOBÍ FEBRUÁR 2018 Opravný termín ústnej formy internej časti maturitnej skúšky v mimoriadnom období február v SOŠD je stanovený na deň: 13. - 14. február 2018 Skúšky sa začínajú prípravou prvého žiaka v uvedenej hodine podľa harmonogramu, ktorý zverejníme na výveske vo vestibule SOŠD na začiatku februára. Informácia telefonicky: kancelária zástupkýň riaditeľky 043/ 4282624; informácia mailom:                                                                                                                                                      
MATURITA 2018 Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v riadnom termíne sa uskutoční v dňoch: 13. 03. 2018 (utorok) - slovenský jazyk a literatúra 14. 03. 2018 (streda) - anglický jazyk 15. 03. 2018 (štvrtok) - matematika Náhradný termín EČ a PFIČ sa uskutoční v dňoch 10. – 13. 04. 2018 v určenej škole regiónu. Praktická časť odbornej zložky MS sa bude konať v termínoch uvedených v tabuľke:
IV.A
2697 K  mechanik elektrotechnik - silnoprúdová technika
IV.BC
Trieda
Odbor
2684 K bezpečnostné systémy v doprave a priemysle
3759 K  komerčný pracovník v doprave
2697 K  mechanik elektrotechnik - informačné technológie
25. - 26. 04. 2018
Termín
Ústna forma internej časti MS (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk) + teoretická časť odbornej zložky sa v SOŠD bude konať v dňoch 4.  – 8. 06. 2018.
2697 K  mechanik elektrotechnik - autoelektronika
26. - 27. 04. 2018
09. - 11. 05. 2018
22. - 23. 05. 2018
22. - 23. 05. 2018
P. ž.
9
9
10
14
18
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa