Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Školský internát
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Výstava voskových figurín 19.5.2016
Palacinkový deň 27.4.2016
Beh do schodov 6.4.2016
Návšteva Turčianskej galérie v Martine 25.2.2016
V telocvični 25.11.2015
Súťaž v sudoku 19.11.2015
Spoločenské hry 5.11.2015
Čitateľský maratón v školskej knižnici 22.4.2015
Vianočný večierok 17.12.2015
Futbal, brigáda, večierok 17.12.2014
Exkurzia v SNK v Martine 20.10.2016
Vernisáž v Turčianskej galérii - Oslava karikatúry 20.10.2016
Vianočné posedenie 19.12.2016
Medovníkové kráľovstvo 7.12.2016
Beseda o škodlivosti fajčenia 21.3.2017
Vernisáž autorskej knihy 13.3.2017
Športové popoludnie spojené s opekaním -jún 2017